PCC EXOL SAKalendarium

Kalendarium

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
24.06
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XVI okres odsetkowy
ustalenie praw 14.06.2024
Kalendarium obligacji
21.08
2024
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2024
Kalendarium inwestora
27.08
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 19.08.2024
Kalendarium obligacji
24.09
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XVII okres odsetkowy
ustalenie praw 16.09.2024
Kalendarium obligacji
14.11
2024
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2024
Kalendarium inwestora
27.11
2024
Wykup obligacji serii C1
Kalendarium inwestora
27.11
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii C1 za XIX okres odsetkowy
ustalenie praw 19.11.2024
Kalendarium obligacji
24.12
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 16.12.2024
Kalendarium obligacji
24.03
2025
Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XIX okres odsetkowy
ustalenie praw 14.03.2025
Kalendarium obligacji
24.06
2025
Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XX okres odsetkowy
ustalenie praw 13.06.2025
Kalendarium obligacji
24.09
2025
Wypłata odsetek z obligacji serii C2 za XXI okres odsetkowy
ustalenie praw 16.09.2025
Kalendarium obligacji
24.09
2025
Wykup obligacji serii C2
Kalendarium inwestora