PCC EXOL SAO spółceAkcjonariat

Akcjonariat

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Struktura akcjonariatu PCC EXOL SA

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział głosów
    szt. % szt. %
PCC Chemicals GmbH A, B, C1 124 066 000 71,25% 248 132 000 83,21%
PCC Chemicals GmbH C2, D, E 27 582 640 15,84% 27 582 640 9,25%
PCC Chemicals GmbH razem 151 648 640 87,09% 275 714 640 92,46%
pozostali C2, D, F 22 488 003 12,91% 22 488 003 7,54%
Razem 174 136 643 100,00% 298 202 643 100,00%

Podział kapitału

  PCC Chemicals GmbH (87,09%)
  pozostali (12,91%)

Podział głosów

  PCC Chemicals GmbH (92,46%)
  pozostali (7,54%)

Struktura kapitału akcyjnego PCC EXOL SA

Kapitał akcyjny wynosi 174 136 643,00 zł i dzieli się na 174 136 643 sztuk akcji o wartości 1,00 zł każda.

Seria Liczba akcji Wartość nominalna
  szt. PLN
Seria akcji A, B, C1 124 066 000 124 066 000,00
Seria akcji C2, D, E 27 582 640 27 582 640,00
Seria akcji C2, D, F 22 488 003 22 488 003,00
Razem 174 136 643 174 136 643,00