Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2011

Zmiany w Zarządzie spółki z grupy kapitałowej PCC Rokita

Raport z dnia: 2011-08-18 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje o zmianach w spółce zależnej PCC Exol SA na stanowisku Prezesa Zarządu.

Pan Grzegorz Siębab złożył w dniu 18 sierpnia 2011 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej PCC Exol SA, obejmując jednocześnie stanowisko Dyrektora Operacyjnego w tej samej spółce.

Na stanowisko Prezesa Zarządu PCC Exol SA powołany został pan Rafał Zdon, który równocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PCC Rokita SA oraz:

– funkcję Członka Zarządu spółki CWB Partner Sp. z o.o.;
– funkcję Prokurenta spółki PCC Chlor-Alkali Sp. z o.o.;
– funkcję Członka Rady Nadzorczej następujących spółek: Tensis Sp. z o.o.; LabAnalityka Sp. z o.o.; Labmatic  Sp. z o.o.; Ekologistyka Sp. z o.o.; PCC Rokita Polyurethanes Sp. z o.o.; Technochem Sp. z o.o.; ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.; Kosmet Sp. z o.o.
Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)