PCC Rokita SAKalendarium

Kalendarium

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
14.12
2023
Wcześniejszy wykup obligacji serii ED
Kalendarium inwestora
14.12
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii ED za XXIV okres odsetkowy
ustalenie praw 12.12.2023
Kalendarium obligacji
23.12
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii EE za XXIII okres odsetkowy
ustalenie praw 15.12.2023
Kalendarium obligacji
22.01
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XVII okres odsetkowy
ustalenie praw 12.01.2024
Kalendarium obligacji
24.01
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii HA za I okres odsetkowy
ustalenie praw 18.01.2024
Kalendarium obligacji
24.01
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXIII okres odsetkowy
ustalenie praw 16.01.2024
Kalendarium obligacji
29.01
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XIX okres odsetkowy
ustaleni praw 19.01.2024
Kalendarium obligacji
12.02
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XV okres odsetkowy
ustalenie praw 02.02.2024
Kalendarium obligacji
23.03
2024
Wykup obligacji serii EE
Kalendarium inwestora
23.03
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii EE za XXIV okres odsetkowy
ustalenie praw 15.03.2024
Kalendarium obligacji
22.04
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 12.04.2024
Kalendarium obligacji
24.04
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii HA za II okres odsetkowy
ustalenie praw 18.04.2024
Kalendarium obligacji
24.04
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXIV okres odsetkowy
ustalenie praw 16.04.2024
Kalendarium obligacji
29.04
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XX okres odsetkowy
ustalenie praw 19.04.2024
Kalendarium obligacji
12.05
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XVI okres odsetkowy
ustalenie praw 02.05.2024
Kalendarium obligacji
22.07
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XIX okres odsetkowy
ustalenie praw 12.07.2024
Kalendarium obligacji
24.07
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii HA za III okres odsetkowy
ustalenie praw 18.07.2024
Kalendarium obligacji
24.07
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXV okres odsetkowy
ustalenie praw 16.07.2024
Kalendarium obligacji
29.07
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XXI okres odsetkowy
ustalenie praw 19.07.2024
Kalendarium obligacji
12.08
2024
Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XVII okres odsetkowy
ustalenie praw 02.08.2024
Kalendarium obligacji