PCC Rokita SAKalendarium

Kalendarium

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
20.06
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii ED za XXII okres odsetkowy
ustalenie praw 12.06.2023
Kalendarium obligacji
23.06
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii EE za XXI okres odsetkowy
ustalenie praw 15.06.2023
Kalendarium obligacji
11.07
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii EC za XXIII okres odsetkowy
ustalenie praw 03.07.2023
Kalendarium obligacji
22.07
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XV okres odsetkowy
ustalenie praw 14.07.2023
Kalendarium obligacji
24.07
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXI okres odsetkowy
ustalenie praw 17.07.2023
Kalendarium obligacji
29.07
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XVII okres odsetkowy
ustalenie praw 21.07.2023
Kalendarium obligacji
11.08
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii DC za XXVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 03.08.2023
Kalendarium obligacji
11.08
2023
Wykup obligacji serii DC
Kalendarium inwestora
12.08
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XIII okres odsetkowy
ustalenie praw 04.08.2023
Kalendarium obligacji
17.08
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii DD za XXVII okres odsetkowy
ustalenie praw 08.08.2023
Kalendarium obligacji
22.08
2023
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023
Kalendarium inwestora
20.09
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii ED za XXIII okres odsetkowy
ustalenie praw 12.09.2023
Kalendarium obligacji
23.09
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii EE za XXII okres odsetkowy
ustalenie praw 15.09.2023
Kalendarium obligacji
11.10
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii EC za XXIV okres odsetkowy
ustalenie praw 03.10.2023
Kalendarium obligacji
11.10
2023
Wykup obligacji serii EC
Kalendarium inwestora
22.10
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii GA za XVI okres odsetkowy
ustalenie praw 13.10.2023
Kalendarium obligacji
24.10
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii EF za XXII okres odsetkowy
ustalenie praw 16.10.2023
Kalendarium obligacji
29.10
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii FA za XVIII okres odsetkowy
ustalenie praw 20.10.2023
Kalendarium obligacji
12.11
2023
Wypłata odsetek z obligacji serii GB za XIV okres odsetkowy
ustalenie praw 03.11.2023
Kalendarium obligacji
14.11
2023
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023
Kalendarium inwestora