PCC Rokita SAO spółceAkcjonariat

Akcjonariat

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Struktura akcjonariatu PCC Rokita SA

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział głosów
    szt. % szt. %
PCC Chemicals GmbH A1 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A2 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A3 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A4 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC Chemicals GmbH A5 1 985 331 10,00% 3 970 662 13,33%
PCC Chemicals GmbH B 6 802 160 34,26% 6 802 160 22,84%
PCC Chemicals GmbH razem 16 728 811 84,26% 26 655 462 89,51%
pozostali B 1 536 225 7,74% 1 536 225 5,16%
pozostali C 1 588 264 8,00% 1 588 264 5,33%
Razem 19 853 300 100,00% 29 779 951 100,00%

Podział kapitału

  PCC Chemicals GmbH (84,26%)
  pozostali (15,74%)

Podział głosów

  PCC Chemicals GmbH (89,51%)
  pozostali (10,49%)

Struktura kapitału akcyjnego PCC Rokita SA

Kapitał akcyjny wynosi 19 853 300,00 zł i dzieli się na 19 853 300 sztuk akcji o wartości 1,00 zł każda.

Seria Liczba akcji Wartość nominalna
  szt. PLN
Seria akcji A1 1 985 330 1 985 330,00
Seria akcji A2 1 985 330 1 985 330,00
Seria akcji A3 1 985 330 1 985 330,00
Seria akcji A4 1 985 330 1 985 330,00
Seria akcji A5 1 985 331 1 985 331,00
Seria akcji B 8 338 385 8 338 385,00
Seria akcji C 1 588 264 1 588 264,00
Razem 19 853 300 19 853 300,00