Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 30/2018

Zmiana terminu publikacji za I kwartał 2018 r.

Raport z dnia: 2018-05-11 12:03

Zarząd PCC Rokita SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku z dnia 17.05.2018 r. na dzień 16.05.2018 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 06/2018 z dnia 31.01.2018 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim