Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 43/2016

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Raport z dnia: 2016-08-19 19:35

Zarząd PCC Rokita SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku z dnia 24.08.2016 r. na dzień 22.08.2016 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 05/2016 z dnia 13.01.2016 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)