Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2012

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport z dnia: 2012-03-27 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje o przeniesieniu terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2011 z dnia 30.04.2012 r. na dzień 02.04.2012 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 02/2012 w dniu 31.01.2012 roku pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)