Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2021

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport z dnia: 2021-08-06 12:15
Zarząd PCC Rokita SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku z dnia 18 sierpnia 2021 r. na dzień 19 sierpnia 2021 r.
Pozostałe terminy opublikowane w raporcie nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pozostają bez zmian.
Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim