Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2022

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport z dnia: 2022-05-05 14:46

Zarząd PCC Rokita S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku z dnia 12 maja 2022 r. na dzień 17 maja 2022 r.

Pozostałe terminy opublikowane w raporcie nr 1/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim