Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2019

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport z dnia: 2019-04-23 14:33

Zarząd PCC Rokita SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku z dnia 09.05.2019 r. na dzień 15.05.2019 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 06/2019 z dnia 31.01.2019 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim