Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2016

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Raport z dnia: 2016-04-28 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje o przeniesieniu terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku z dnia 11.05.2016 r. na dzień 12.05.2016 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 05/2016 z dnia 13.01.2016 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)