Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2012

Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu

Raport z dnia: 2012-10-12 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym 250.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 100,00 zł.

Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy §9 ust. 1