Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2011

Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu

Raport z dnia: 2011-06-15 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym 150.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł.

Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy §9 ust. 1