Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 59/2016

Zgoda Rady Nadzorczej

Raport z dnia: 2016-12-19 08:33

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 14/2016 z dnia 25.03.2016 r. oraz nr 47/2016 z dnia 25.09.2016 r., informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19.12.2016 r. podjęła uchwałę nr 138/VIII/2016 o wyrażeniu zgody na zawarcie transakcji zakupu od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku udziałów spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku, producenta systemów poliuretanowych i polioli (dalej: „IRPC Polyol”).

Na mocy tej uchwały Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku 750 tys.   udziałów spółki IRPC Polyol, co stanowi 25% łącznej liczby udziałów spółki IRPC Polyol, za kwotę 82,5 mln BAHT, co stanowi równowartość   ok. 9,7 mln zł wg kursu na dzień 19.12.2016 r., przy czym ostateczna cena nabycia udziałów zostanie ustalona na podstawie rocznego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol za rok 2016, zbadanego przez niezależnego audytora (odpowiednika polskiego biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez Zarząd IRPC Polyol.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)