Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2018

Zgoda Rady Nadzorczej

Raport z dnia: 2018-02-27 17:14

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 7/2017 z dnia 31.01.2017 r. oraz nr 58/2017 z dnia 19.12.2017 r., informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 27.02.2018 r. podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji zakupu od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku kolejnych udziałów spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku, producenta systemów poliuretanowych i polioli (dalej: „IRPC Polyol”), w której PCC Rokita SA posiada obecnie już 25% udziałów.

Na mocy uchwał Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku kolejnych 750 tys. udziałów spółki IRPC Polyol, co daje 25% liczby udziałów spółki IRPC Polyol, za kwotę około 57,7 mln THB, co stanowi równowartość około 6,22 mln zł wg kursu na dzień 27.02.2018 r., przy czym ostateczna cena nabycia udziałów zostanie ustalona na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol, zbadanego przez niezależnego audytora (odpowiednika polskiego biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez odpowiedni organ IRPC Polyol. W przypadku, kiedy ostateczna cena sprzedaży będzie wyższa od wyżej wskazanej ceny szacunkowej, wyrażonej w THB, o więcej niż 10%, wymagana będzie dodatkowa zgoda Rady Nadzorczej na nabycie udziałów za wyższą cenę.

Po nabyciu kolejnych udziałów, PCC Rokita będzie posiadała 1,5 mln udziałów spółki IRPC Polyol, co będzie stanowić 50% liczby udziałów spółki IRPC Polyol.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)