Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 34/2016

Zdarzenie na instalacji do produkcji chlorobenzenów

Raport z dnia: 2016-05-30 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka) informuje, iż w dniu 30 maja 2016 roku po godzinie 2:00 w wyniku wyładowania atmosferycznego doszło do pożaru w budynku pomocniczym instalacji do produkcji chlorobenzenów, w związku z czym doszło do uszkodzenia tego budynku. Instalacja służy do produkcji wyrobów Spółki – chlorobenzenów.

W wyniku zaistniałego zdarzenia nikt nie został poszkodowany.

Pozostałe instalacje Spółki nie ucierpiały w pożarze, a uszkodzenia spowodowane pożarem nie mają wpływu na techniczny aspekt ich działania.

Spółka jest w trakcie analizy wpływu zdarzenia na funkcjonowanie instalacji do produkcji chlorobenzenów.

Sprzedaż wyrobów, produkowanych na tej instalacji, stanowiła w 2015 roku ok. 4% przychodów Grupy PCC Rokita.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)