Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2024

Zawieszenie obrotu obligacjami serii EE

Raport z dnia: 2024-02-16 23:27

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16 lutego 2024 r. na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy podjął uchwałę nr 188/2024 w sprawie zawieszenia od dnia 21 lutego 2024 r. obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii EE, oznaczonymi kodem PLPCCRK00225.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii EE.

Na podstawie §110 ust. 10 – 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, iż:

1. zlecenia maklerskie na obligacje serii EE przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 20 lutego 2024 r. (włącznie), tracą ważność;

2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 21 lutego 2024 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii EE nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku