Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2021

Zawieszenie obrotu obligacjami serii EA

Raport z dnia: 2021-05-05 22:05

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 05.05.2021 r. na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy podjął uchwałę nr 490/2021 w sprawie zawieszenia od dnia 10 maja 2021 r. obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii EA, oznaczonymi kodem PLPCCRK00167.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii EA.

Na podstawie §110 ust. 10 – 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, iż:

1. zlecenia maklerskie na obligacje serii EA przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 7 maja 2021 r. (włącznie), tracą ważność;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 10 maja 2021 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii EA nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku