Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2013

Zawieszenie notowań obligacji serii A w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu

Raport z dnia: 2013-04-26 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej „Spółka”) informuje, ze Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 26 kwietnia 2013 r. uchwałę nr 448/2013 w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki PCC ROKITA S.A.

Po rozpatrzeniu wniosku PCC ROKITA S.A. o zawieszenie notowań obligacjami na okaziciela serii A (oznaczonymi kodem "PLPCCRK00019") tej spółki w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, postanowił zawiesić obrót na rynku podstawowym tymi obligacjami, począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r.

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, co następuje: 
1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa, które nie zostały zrealizowane do dnia 29 kwietnia 2013 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu, 
2) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa, począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r. nie będą przyjmowane. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O zamiarze przedterminowego wykupu Spółka informowała w rb 14/2013.

Podstawa prawna: § 34 Regulaminu Giełdy