Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2021

Zawarcie umowy o współpracy dotyczącej surowca

Raport z dnia: 2021-10-11 21:45

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC Rokita”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2021 r. Spółka zawarła umowę o współpracy z PCC EXOL S.A. („PCC EXOL”) dotyczącą zakupu oraz zarządzania transportem tlenku etylenu do magazynów PCC Rokita („Umowa”), pod warunkiem zawarcia i wejścia w życie umowy dostawy tlenku etylenu („Umowa dostawy”) pomiędzy PCC EXOL i Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku.

W przypadku wejścia w życie Umowy, będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2048 roku, a obecnie wiążąca Spółkę i PCC EXOL umowa wygaśnie. Umowa przewiduje zwiększanie dostaw tlenku etylenu wobec ilości dotychczas nabywanych przez PCC Rokita. W pierwszym roku dostaw wolumen wyniesie 24.000 ton, docelowo 46.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku. Ponadto z uwagi m. in. na wieloletni charakter Umowy i Umowy dostawy, w celu odzwierciedlenia aktualnych potrzeb Spółki oraz PCC EXOL, Umowa dopuszcza możliwość modyfikacji ww. ilości pomiędzy tymi spółkami.

Z uwagi na znaczenie dla działalności Spółki długoterminowych, systematycznych dostaw tlenku etylenu Zarząd uznał, że informacja o zawarciu Umowy spełnia cechy informacji poufnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.