Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2020

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z EBI

Raport z dnia: 2020-09-28 18:35

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”) informuje, iż w dniu 28.09.2020 r. został zawarty aneks do umowy kredytowej (dalej: „Aneks”) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (dalej: „EBI”), o której to umowie kredytowej Spółka informowała raportem nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.

Zgodnie z Aneksem wysokość kredytu ulegnie podwyższeniu o kwotę 22,5 mln EUR, stanowiącą równowartość 102,4 mln PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 28.09.2020 r., do kwoty 67,5 mln EUR, stanowiącej równowartość 307,1 mln PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 28.09.2020 r.

Zgodnie z Aneksem, nowa kwota finansowania może zostać wypłacona w dwóch transzach, w EUR bądź w PLN, i transze te mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania Aneksu, przy czym Spółka przewiduje uruchomienie środków w ramach pierwszej transzy nie wcześniej niż 05.10.2020 r. Okres finansowania pozostaje bez zmian, a ostateczną datą spłaty kredytu jest rok 2031. Oprocentowanie w oparciu o zmienną bądź stałą stopę będzie ustalane każdorazowo przy wypłacie danej transzy.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)