Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 32/2018

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego VI Programu Emisji Obligacji przez KNF

Raport z dnia: 2018-06-25 13:02

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy VI Programu Emisji Obligacji Spółki.
Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o wartości nie wyższej niż 300 000 000 (trzysta milionów) złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)