Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2014

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF

Raport z dnia: 2014-05-07 08:00

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") informuje, że w dniu 7 maja 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji serii C oraz akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i akcji serii C oraz praw do akcji serii C Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)