Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2016

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

Raport z dnia: 2016-03-23 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 marca 2016 r. Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy IV Programu Emisji Obligacji Spółki.

Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji o wartości nie wyższej niż 200 000 000 (dwieście milionów) złotych.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych