Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2017

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

Raport z dnia: 2017-05-15 17:42

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 maja 2017 r. Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy V Programu Emisji Obligacji Spółki.

Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji o wartości nie wyższej niż 300 000 000 (trzysta milionów) złotych.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)