Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2014

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

Raport z dnia: 2014-01-29 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2014 r. otrzymał informację od Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), iż w dniu 28 stycznia 2014 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy II Programu Emisji Obligacji Spółki.

Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o wartości nie wyższej niż 200 000 000 (dwieście milionów) złotych.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)