Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2015

Zarejestrowanie spółki zależnej w Tajlandii

Raport z dnia: 2015-03-17 00:00

Zarząd Spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”, „PCC Rokita SA”) informuje, że powziął dziś informację o rejestracji w dniu 25 lutego 2015 roku spółki zależnej IRPC-PCC Co. Ltd z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia), (dalej: „IRPC-PCC”).

Spółka IRPC-PCC będzie zajmowała się sprzedażą polioli i systemów poliuretanowych, znajdujących się obecnie w portfelu firmy IRPCP Polyols Company Limited z siedzibą w Bangkoku, Tajlandia (dalej „IRPCP”). Ponadto IRPCP będzie wytwarzała na rzecz spółki IRPC-PCC nowe produkty na bazie licencji technologicznej od PCC Rokita SA.

Dla PCC Rokita SA utworzenie spółki IRPC-PCC ma na celu rozwój sprzedaży polioli i systemów poliuretanowych na terenie Azji Południowo-Wchodniej, Chin i Indii.

Fakt zawarcia umowy z IRPCP o utworzeniu spółki joint venture Spółka podała do publicznej wiadomości zgodnie z raportem bieżącym nr 01/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)