Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2017

Zarejestrowanie spółki zależnej w Rumunii

Raport z dnia: 2017-04-26 21:19

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”, „PCC Rokita SA”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie pozytywnej oceny Zarządu dotyczącej podjęcia odpowiednich kroków w celu zbadania warunków i zasadności zakupu aktywów spółki OLTCHIM S.A., informuje, że powziął dziś informację o rejestracji w dniu 24.04.2017 r. spółki zależnej Valcea Chemicals S.R.L. z siedzibą w Rumunii, (dalej: „Valcea”), utworzonej przez zależne od PCC Rokita SA spółki Fate Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym i Hebe Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym.  

Spółka Valcea została zarejestrowana w celu ewentualnego dedykowania jej do rozważanego obecnie przez Grupę PCC Rokita projektu związanego z wstępnym zainteresowaniem PCC Rokita SA (jej spółek zależnych) potencjalnym zakupem aktywów spółki OLTCHIM S.A. w Rumunii (dalej: „Projekt”). W przypadku podjęcia decyzji o realizacji Projektu, Spółka Valcea będzie mogła być wyłącznym lub jednym z podmiotów, który mógłby dokonać nabycia aktywów spółki OLTCHIM S.A. w Rumunii a w przypadku realizacji Projektu prowadziłby działalność w zakresie produkcji chemicznej na terenie Rumunii.

Zarząd PCC Rokita SA jednocześnie podkreśla, że powyższe nie powinno być utożsamiane z decyzją Grupy PCC Rokita o woli realizacji Projektu, a co najwyżej będzie krokiem ułatwiającym ewentualne jego przeprowadzenie.

Do podjęcia dalszych kroków w celu realizacji Projektu, zmierzających do złożenia wiążącej oferty zakupu tych aktywów, konieczne jest kontynuowanie weryfikacji pozostałych warunków ewentualnej transakcji, jak i potencjału do produkcji chemicznej w Rumunii, w tym zasad związanych z prowadzeniem działalności na terenie Rumunii oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej tego Projektu.

Kapitał zakładowy Valcea wynosi 46 600 RON, co stanowi równowartość 43 408 PLN wg kursu NBP z dnia 26.04.2017 r. Na kapitał zakładowy Valcea składa się 4 660 udziałów, przy czym Hebe Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym posiada 4 590 udziałów, a Fate Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym posiada 70 udziałów. Na ten moment zatem spółka Valcea nie została jeszcze wyposażona w kapitał wystarczający na samodzielne przeprowadzenie Projektu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)