Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2012

Zaniechanie inwestycji

Raport z dnia: 2012-07-03 00:00

Zarząd PCC Rokita SA podjął w dniu 2 lipca 2012 roku uchwałę w sprawie zakończenia prowadzenia prac nad rozwojem technologii produkcji kwasu monochlorooctowego – MCAA i rezygnacji z podjęcia wszelkich planowanych inwestycji związanych z rozwojem i wdrożeniem tej technologii.

Możliwość zaniechania tej inwestycji została opisana w Prospekcie Emisyjnym (str. 64), zatwierdzonym przez KNF w dniu 11 czerwca 2012 roku i opublikowanym na stronie internetowej PCC Rokita SA w dniu 19 maja 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)