Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 26/2018

Zakup udziałów aktualizacja informacji

Raport z dnia: 2018-04-30 10:08

Zarząd spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2017 z dnia 31.01.2017 r., nr 58/2017 z dnia 19.12.2017 r., nr 7/2018 z dnia 27.02.2018 r. oraz nr 8/2018 z dnia 28.02.2018 r., informuje, że spełniły się łączne warunki umowne, zapisane w umowie sprzedaży udziałów z dnia 28.02.2018 r., zawartej ze spółką IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku (dalej: „Umowa”).

Wraz ze spełnieniem się łącznych warunków umownych, obejmujących zapłatę ceny nabycia udziałów, uzyskanie zgód stosownych organów, podpisanie umów około transakcyjnych oraz dokonanie odpowiednich zmian w dokumentach korporacyjnych IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku (dalej: „IRPC Polyol”), doszło do zamknięcia transakcji nabycia przez Spółkę kolejnych 750 tys. udziałów spółki IRPC Polyol, co daje 25% liczby udziałów spółki IRPC Polyol, które będą uprawniały do 25% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Po nabyciu kolejnych udziałów, PCC Rokita będzie posiadała 1,5 mln udziałów spółki IRPC Polyol, co stanowi 50% liczby udziałów spółki IRPC Polyol, które będą uprawniały do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Zapłacona przez Spółkę ostateczna cena za kolejne nabyte udziały wyniosła 52 mln THB, co stanowi równowartość około 5,7 mln zł wg kursu obowiązującego na dzień 30.04.2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).