Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2012

Zakup spółki PCC Prodex Sp. z o.o.

Raport z dnia: 2012-10-31 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 31.10.2012 roku została zawarta ze spółką PCC SE z siedzibą w Duisburgu (podmiot nadrzędny wobec Emitenta) umowa zakupu spółki PCC Prodex Sp. z o.o.
W wyniku tej umowy PCC Rokita SA nabyła 100% udziałów spółki PCC Prodex Sp. z o.o. Cenę sprzedaży udziałów ustalono na kwotę 20 500 000 zł. Wycena spółki sporządzona została przez firmę BRE Corporate Finance SA.

PCC Prodex Sp. z o.o. uzupełnieni ofertę produkcyjną grupy kapitałowej PCC Rokita w zakresie dwukomponentowych systemów poliuretanowych, przeznaczonych do otrzymywania sztywnych i półsztywnych pianek oraz klejów.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)