Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2013

Zakończenie sporu zbiorowego w PCC Rokita SA

Raport z dnia: 2013-06-21 00:00

Zarząd PCC Rokita SA ("Spółka") powziął informację o komunikacie trzech Organizacji Związkowych pozostających w sporze zbiorowym ze Spółką, dotyczącym wyników referendum strajkowego.

Zgodnie z komunikatem, Komisja Referendalna stwierdziła nieważność referendum strajkowego, przeprowadzonego w PCC Rokita SA, co wyczerpuje możliwości kontynuacji tego sporu zbiorowego.

W dwóch usługowych spółkach, zależnych od PCC Rokita SA, osiągnięty został próg wymagany dla stwierdzenia ważności referendum. Głosy pochodzące z tych spółek stanowiły około 7,5% wszystkich głosów uprawnionych do udziału w referendum.

Informacje o sporze zbiorowym opublikowane zostały raportem bieżącym nr 5/2013, 10/2013 oraz 15/2013.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.