Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2014

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA

Raport z dnia: 2014-07-30 01:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) w dniu 29 lipca br. uchwały nr 857/2014 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.

Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd GPW wyznaczył na 31 lipca 2014 r. dzień ostatniego notowania 1.588.264 (jednego miliona pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu sześćdziesięciu czterech) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00084”.