Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2015

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii AB

Raport z dnia: 2015-05-30 00:00

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą W Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o komunikacie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) z dnia 29.05.2015 r. w sprawie ostatniej sesji notowań obligacji na okaziciela serii AB Spółki.

Na podstawie § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd GPW poinformował, że 08.06.2015 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii AB (PCR0615) wyemitowanych przez spółkę PCC Rokita SA, o terminie wykupu 18.06.2015 r. i wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00035”.