Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2014

Wypowiedzenie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2014-03-12 00:00

Zarząd Spółki PCC Rokita SA (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 12 marca 2014 roku wypowiedział umowę zawartą dnia 20 grudnia 2012 roku z Total Petrochemicals & Refining SA/NV z siedzibą w Brukseli (dalej: Total), na dostawę propylenu (dalej: Umowa). Fakt zawarcia Umowy Spółka podawała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 24/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku, o ile wcześniej strony Umowy nie dojdą do porozumienia w przedmiocie jej kontynuowania.

Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest zakończenie współpracy na dotychczasowych warunkach.

Skutki rozwiązania umowy nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)