Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Raport z dnia: 2013-04-08 00:00

Zarząd PCC Rokita (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 56 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie wskazane wyżej informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.pcc.rokita.pl w zakładce relacje inwestorskie. 
Niektóre informacje przedstawione w załączonym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne. Spółka opublikowała korektę danych zwartych w raporcie półrocznym skonsolidowanym (RB 14). Natomiast informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 2/2012 zostały zmienione w raporcie bieżącym nr 4/2012.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.