Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 29/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 8.11.2022 r.

Raport z dnia: 2022-11-08 21:00

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”, „PCC Rokita S.A.”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 8 listopada 2022 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

– PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 16 728 811 akcjami i 26 655 462 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 9 926 651 akcjami imiennymi i 19 853 302 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 6 802 160 akcjami na okaziciela i 6 802 160 głosami wynikającymi z akcji okaziciela, co stanowi 95,51% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 89,51% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Rokita S.A. wynosi 19 853 300. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 29 779 951.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.