Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 57/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 19.12.2017 r.

Raport z dnia: 2017-12-19 18:35

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 19 grudnia 2017 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
PCC SE, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 16 708 972 akcjami i 26 635 623 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 9 926 651 akcjami imiennymi i 19 853 302 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 6 782 321 akcjami na okaziciela i 6 782 321 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 98,97% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 89,44% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Rokita SA wynosi 19 853 300. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 29 779 951.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.