Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 49/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 12 listopada 2014 r.

Raport z dnia: 2014-11-12 19:20

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC Rokita SA, które odbyło się 12 listopada 2014 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

PCC SE, dysponująca w sumie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 9.926.651 akcjami imiennymi i 19.853.302 głosami wynikającymi z akcji imiennych, co stanowi 97,56% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 89,44 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Rokita SA wynosi 19.853.300.

Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 29.779.951.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.