Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2021

Wygaśnięcie umowy

Raport z dnia: 2021-03-29 14:53

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 10/2019 z dnia 01.03.2019 r. oraz nr 11/2019 z dnia 11.03.2019 r., informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 29 marca 2021 r. decyzji w sprawie wygaśnięcia umowy o współpracy (dalej: „Umowa”) z Shida Shenghua Chemical Group Co. Ltd. z siedzibą w Dongying, Chiny (dalej: „Shida”), dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do inwestycji na terenie należącym do Spółki, położonym w Brzegu Dolnym, w zakresie produkcji węglanów organicznych oraz ich sprzedaży na terenie Europy (dalej: „Projekt”).

Zarząd PCC Rokita, mając na względzie możliwą ewentualną współpracę z firmą Shida w ramach grupy PCC i realizację potencjalnego Projektu poza strukturami PCC Rokita, postanawia nie przedłużać Umowy, pozwalając na jej wygaśnięcie z dniem 31 marca 2021.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku.