Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 40/2020

Wcześniejszy wykup obligacji serii DB

Raport z dnia: 2020-11-23 11:50

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2020 roku działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH, § 1 ust. 4 uchwały z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 284/VIII/16 Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii DB oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DB („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DB”), oraz na podstawie pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DB podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Obligacji serii DB o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych emitowanych przez Spółkę w ramach IV Programu Emisji Obligacji („Wcześniejszy Wykup”).

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 15 grudnia 2020 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 7 grudnia 2020 roku.

W związku z decyzją o Wcześniejszym Wykupie, Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wypłaci obligatariuszom uprawnionym z Obligacji serii DB kwotę wcześniejszego wykupu, której wartość zostanie ustalona zgodnie z pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DB.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii DB.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)