Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2020

Wcześniejszy wykup obligacji serii CA

Raport z dnia: 2020-04-16 13:07

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 roku działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH, § 1 ust. 4 uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. nr 148/VIII/15 Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii CA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii CA („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii CA”), oraz na podstawie pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii CA podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Obligacji serii CA o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych emitowanych przez Spółkę w ramach III Programu Emisji Obligacji („Wcześniejszy Wykup”).

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 30 kwietnia 2020 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 23 kwietnia 2020 roku.

W związku z decyzją o Wcześniejszym Wykupie, Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wypłaci obligatariuszom uprawnionym z Obligacji serii CA kwotę wcześniejszego wykupu, której wartość zostanie ustalona zgodnie z pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii CA.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii CA.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)