Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2015

Utworzenie spółki

Raport z dnia: 2015-01-09 00:00

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”, „PCC Rokita SA”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 stycznia 2015 r. zawarł z IRPC Polyols Company Limited z siedzibą w Bangkoku, Tajlandia (dalej „IRPCP”), (Spółka oraz IRPCP – dalej wspólnie „Strony”), umowę o utworzeniu spółki joint venture (dalej „spółka JV”).

W spółce JV każda ze Stron będzie posiadała 50% udziałów, które będą uprawniały do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Spółka JV będzie zajmowała się sprzedażą polioli i systemów poliuretanowych, znajdujących się obecnie w portfelu firmy IRPCP. Ponadto IRPCP będzie wytwarzała na rzecz spółki JV nowe produkty na bazie licencji technologicznej od PCC Rokita SA.

Dla Spółki utworzenie spółki JV ma na celu rozwój sprzedaży polioli i systemów poliuretanowych na terenie Azji Południowo-Wchodniej, Chin i Indii.

IRPCP jest spółką należącą do holdingu IRPC, działającego od 30 lat w sektorze chemicznym, w branży produktów petrochemicznych i naftowych. IRPCP jest producentem i dystrybutorem polioli na terenie Tajlandii oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539).