Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2017

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą PCC Rokita SA

Raport z dnia: 2017-03-07 20:10

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia udzielonego uchwałą nr 4 z dnia 11 stycznia 2017r., podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.