Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2023

Umorzenie postępowania

Raport z dnia: 2023-06-13 13:06

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. otrzymał od pełnomocnika Spółki informację o braku wpływu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 22.05.2023 r. o umorzeniu postępowania prowadzonego w związku z pozwem złożonym przez HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone (dalej: „HH Technology”), o którym to postępowaniu PCC Rokita informowała w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 03.10.2019 r.

Tym samym zostaje zakończone postępowanie wszczęte w wyniku pozwu HH Technology.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.