Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 49/2016

Umorzenie postępowania przez URE

Raport z dnia: 2016-10-06 10:44

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 30 czerwca 2016 r. informuje, iż w dniu  6 października 2016 r. Spółka otrzymała decyzję z dnia 30 września 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „URE”), wszczętego w dniu 24 czerwca 2016 r. w sprawie wymierzenia kary pieniężnej Spółce, w związku z powzięciem podejrzenia naruszenia przez Spółkę obowiązku stosowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w dniach 10-31 sierpnia 2015 r., wprowadzonym z uwagi na wysokie temperatury i niskie stany wód w tym okresie, w związku ze stwierdzeniem bezprzedmiotowości tego postępowania.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)