Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2020

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Raport z dnia: 2020-04-03 20:10

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu:
1. treść uchwał, które dnia 3 kwietnia 2020 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz
2. treść uchwał, które dnia 3 kwietnia 2020 roku nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim