Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 46/2014

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 12 listopada 2014 r.

Raport z dnia: 2014-11-12 19:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 12 listopada 2014 r. zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim