Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2022

Uchwała w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2022-04-19 16:39

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok w której postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 411 768 872,70 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

– kwota 262 659 159,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 13,23 zł na jedną akcję,

– kwota 149 109 713,70 zł na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 27 kwietnia 2022 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 5 maja 2022 r.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku